L’OAC facilita la relació de la ciutadania amb l’Ajuntament

23 de maig de 2019


IMG_5926-696x385.jpg

 

La nova Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), ubicada a la planta baixa de l’Ajuntament de Martorell (carrer del Mur, 61) està en funcionament des del passat 1 de maig. Té com a missió millorar la relació de la ciutadania amb l’Ajuntament, buscant una atenció integral i de qualitat orientada a satisfer els ciutadans, proporcionar la màxima informació possible, i simplificar la tramitació i gestió dels assumptes administratius d’àmbit municipal o d’altres administracions amb les quals existeix conveni.

 

Des de l’OAC els ciutadans poden sol·licitar informació sobre Martorell i l’activitat municipal; fer gestions relacionades amb el padró municipal d’habitants (donar-se d’alta al padró, volants de convivència i d’empadronament, o canvis de domicili); presentar i registrar instàncies, permisos, al·legacions, recursos, certificats, queixes, suggeriments i avisos, és a dir, documentació general a presentar davant l’Ajuntament.

 

IMG_5924-1068x801.jpg

 

A més, sol·licitar tràmits com cèdules d’habitabilitat, permisos d’ocupació de via pública, assabentats d’obres, acreditació de titularitat de bens, qüestions relatives al manteniment del cementiri, altes, baixes o modificacions del cens d’animals domèstics. També presentar documents adreçats a altres administracions; realitzar o consultar tràmits electrònicament, i rebre suport o orientació a través dels ordinadors destinats al públic.

 

L’horari de l’OAC és de dilluns a dijous, de 8.00 a 18.00h, i divendres, de 8.00 a 14.00h, excepte els mesos de juliol i agost que serà de dilluns a divendres, de 8.00 a 14.00h. Per a més informació es poden adreçar al telèfon 93 775 00 50, al correu electrònic oac@martorell.cat o a la web www.martorell.cat.