Comunicació de crema controlada (restes vegetals i rostolls): tancament del tràmit municipal

Codi

008-01

Descripció

En aplicació de la normativa estatal, Llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular, queda prohibit fer cremes controlades de restes vegetals durant tot l'any. 

 

D'acord amb l'article 27.3 de la Llei //2022, s'estableix que "amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola...". Es preveuen algunes excepcions restringides a circumstàncies sanitàries especials.

 

Vist aquest nou marc legal, l'Ajuntament no registrarà cap petició de comunicació de crema, deixant d'estar habilitat el tràmit específic. 

 

La normativa determina que cal prioritzar el reciclatge de les restes vegetals, mitjançant tractament biològic, per fer-ne compost. 

 

Com sol·licitar el tràmit