Entitats i consorcis

 

Fundacions

Junta de Patrons de la Fundació Benèfico-Privada Hospital Sant Joan de Déu de Martorell
Sr. Xavier Fonollosa i Comas
Sra. Soledad Rosende i Castillo
Sr. Lluís Amat i Ferrer

Patronat de la Fundació Privada Arc de Sant Martí
Sra. Cristina Dalmau i Cerdà

Patronat de la Fundació Privada Francesc Pujols i Morgades
Sr. Xavier Fonollosa i Comas
Sr. Sergi Corral Barón

 

Consorcis

Consorci de Normalització Lingüística Ca N'Ametller
Sra. Cristina Dalmau i Cerdà (titular)
Sra. Soledad Rosende i Castillo (suplent)


Consorci Localret
Sr. Lluís Amat i Ferrer


Consorci de Turisme del Baix Llobregat
Sra. Rosa Cadenas i Prados


Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya
Sra. Soledad Rosende i Castillo

Sra. Cristina Dalmau i Cerdà


Consorci de Formació Professional d'Automoció
Sr. Xavier Fonollosa i ComasOrganitzacions associatives d'ens locals
 

Assemblea General de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà
Titular: Sr. Lluís Sagarra i Sesé
Suplent: Sr. Lluís Amat i Ferrer

“Red Espanyola de Ciudades Saludables”
Sra. Soledad Rosende i Castillo

Associació “Xarxa de ciutats i pobles per a la sostenibilitat”
Sr. Albert Fernández i Claramunt

Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans
Sra. Belén Leiva i Herrera

Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania
Sra. Belén Leiva i Herrera

Xarxa de Mercats Municipals
Sra. Rosa Cadenas i Prados

Xarxa de Consum
Sra. Rosa Cadenas i Prados

Xarxa d’Arxius Municipals
L’arxivera municipal

Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge
Sr. Albert Fernández i Claramunt
Responsable de l’Oficina Local d’Habitatge

Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació -Xarxa Xaloc-
Cap tècnica de promoció econòmica

Xarxa d’Escoles bressol municipals
Tècnica coordinadora d’ensenyament

Xarxa d’Escoles municipals de música i arts
Tècnica coordinadora d’ensenyament

Agrupació de Defensa Forestal “Martorell-Roca Dreta”
Sr. Albert Fernández i Claramunt

Associació “INNOBAIX. Agència d’Innovació Industrial i Coneixement del Baix Llobregat”
Sra. Rosa Cadenas i Prados

Associació àmbit B-30
Cap de l’àrea de territori i sostenibilitat: Sr. Rodrigo Alaminos i Rodríguez.

 

 


Entitats urbanístiques col·laboradores

Junta de Compensació del Pla Parcial del sector residencial "La Sínia"
Sr. Xavier Fonollosa i Comas

 

Junta de Compensació de la unitat d'actuació del sector P7 industrial Solvay de Martorell

Sr. Xavier Fonollosa i Comas

Sr. Albert Ferández i Claramunt

 


Altres organismes

Consell Escolar Municipal
President: Sr. Xavier Fonollosa i Comas
Vicepresidenta: Sra. Soledad Rosende i Castillo
Vocals: Sra. Cristina Dalmau i Cerdà, Sra. Belén Leiva i Herrera i regidors designats pels grups d'ERC-AM.


Comitè Local de Creu Roja a Martorell
Sra. Cristina Dalmau i Cerdà


Comissió Mixta de seguiment del Conveni Marc de Col·laboració i Cooperació entre el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Martorell
Sra. Cristina Dalmau Cerdà


Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat
Titular: Sra. Rosa Cadenas i Prados

Suplent: Sr. Lluís Amat i Ferrer

Consell de la formació professional del Baix Llobregat

Titular: Sr. Xavier Fonollosa i Comas
Suplent: Sra. Rosa Cadenas i Prados

Consell de Salut del Baix Llobregat
Sr. Xavier Fonollosa i Comas