Equipament
Adreça
Telèfon
Equipaments culturals
carrer Gomis, 10
s/d
Plaça de les Cultures, s/n
93 774 22 00
Avinguda de les Mancomunitats Comarcals, 13
93 775 60 60
Carrer de Cambreta, 3
937 753 771
Carrer de Francesc Santacana, 13
937 753 254
Plaça de les Cultures, s/n
937 742 200
Passeig del Quarter, 9
937 742 223
Plaça de la Vila, 7
937 751 948
C/ Lluís de Requesens s/n
937 753 918
Plaça de l'Església, s/n
937 750 089
Carrer de Francesc Santacana, 15
93 774 22 23
Avinguda Vicenç Ros, s/n
93 774 22 23
Plaça de les Hores, s/n
937 742 223
Equipaments educatius
Avinguda Can Cases, 70
C/ del Mur, 36-40
937 750 110
12345 >