Adreça
Carrer del Mur, 61 Planta -2
Telèfon: 937 753 434
mambient@martorell.cat

 

Regidor

Jordi Amat Matínez

 

Cap del Servei

Glòria Carrera i Crespo
gcarrera@martorell.cat


El departament de Medi Ambient pertany a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i té com a objectiu principal garantir la protecció del medi ambient millorant la qualitat ambiental de Martorell (de l’aire, de l’aigua, del patrimoni natural...) i orientant les activitats vers un desenvolupament sostenible.

  

El Departament de Medi Ambient ofereix un conjunt de serveis i actuacions relacionades amb:

 

1. El medi natural: Vigilància de les zones no urbanitzades per garantir la protecció de les zones naturals o d'interès ecològic del terme municipal (Serra de l'Ataix, Parc de Can Cases, rius i torrents), per prevenir els incendis forestals i per regular la incidència de les activitats humanes.

 

2. Els animals: Cens dels animals de companyia, gestió de la recollida i recuperació d'animals perduts i de les peticions d'animals en adopció, informació i gestió de les colònies controlades de gats de carrer, control de la població de coloms, informació sobre el mosquit tigre i servei de control de mosquits, eliminació de nius de vespes i abelles instal·lats a l'espai públic i detecció i denúncia de vulneracions de la llei de protecció dels animals i campanyes relacionades amb el compliment de l'Ordenança municipal de tinença, protecció i convivència d'animals.

 

3. L'educació i la sensibilització ambiental: Realització de campanyes a la població i a les escoles per tal de promoure la sostenibilitat mitjançant bones pràctiques ambientals (Setmana de l'energia, Setmana de la Prevenció de residus...), assessorament de les escoles i oferiment de recursos per dur a terme actuacions de caire ambiental, difusió a la ciutadania d'informació sobre aspectes d'interès ambiental, foment de la sensibilització ambiental entre particulars associacions i organitzacions per tal de reduir els impactes ambientals de les activitats que desenvolupen (recollida selectiva, estalvi d'energia, festes sostenibles, etc), foment del coneixement del patrimoni natural de Martorell i donar informació de les actuacions realitzades dels plans i compromisos municipals envers el medi ambient.

 

4. El control de la qualitat ambiental: Seguiment de les queixes ciutadanes per olors i sorolls, seguiment de l'estat i de la qualitat de l'aigua de les fonts naturals i informació a la ciutadania de les dades de qualitat de l'aire així com coordinar actuacions per millorar la qualitat de l'aire i la recollida selectiva de residus.