DIUMENGE, 17 DE DESEMBRE DE 2017
Escut de l'Ajuntament de Martorell

Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2015-19

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) de Martorell és una eina de planificació estratègica que recull les accions més rellevants que ha de desenvolupar l’equip de govern al llarg del seu mandat. El document organitza les actuacions previstes en cinc grans eixos estratègics: atenció a les persones, represa econòmica, regeneració democràtica, ordenació del territori i eix nacional.


Dels eixos estratègics en sorgeixen unes línies d'actuació de cadascun dels àmbits (Benestar Social, Cultura, Esports, Medi Ambient, etc...) que finalment es concreten en les accions que hauran de portar a terme les regidories (podeu consultar el document adjunt).


Mitjançant el PAM, el govern municipal ha establert quines seran les seves prioritats d’actuació per als propers quatre anys. Cada any s’avaluarà el grau de compliment del pla per garantir que les accions que recull es porten a terme i s’avança en la direcció que s’ha fixat.


L'aprovació del PAM en el ple del mes d’octubre era un compromís que havien assolit els dos grups que formen l’actual govern municipal (CDC i ERC) quan van signar el seu pacte.

  • Habitatge Martorell

DOCUMENTS ADJUNTS

AJUNTAMENT DE MARTORELL

08760 Martorell - Tel. 93 775 00 50
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Soundcloud
  • Issuu