Inici >

foto-nova-deixalleria.jpg

La Deixalleria Municipal fixa és una instal·lació municipal que permet fer la recollida selectiva de les fraccions de residus que no es poden dipositar als contenidors del carrer ni a la deixalleria mòbil per qüestions de dimensions, quantitat, tipologia, etc.

La deixalleria, un servei per la ciutadania de Martorell, està formada per diferents zones o contenidors que permeten una fàcil deposició dels diferents residus per part dels usuaris. Un cop separats, cada residu és transportat fins a la planta de tractament corresponent.

Aquí pots consultar tot el que pots dipositar a la Deixalleria Municipal fixa.

 

Horaris


· De l’1 de març al 30 de setembre (excepte agost):

  De dilluns a divendres de 10.00 h a 13.00 h i de 16.00 h a 19.00 h

  Dissabtes de 9.00 h a 13.30 h

 
· De l’1 d’octubre al 28 de febrer:

  De dilluns a divendres de 10.00 h a 13.00 h i de 16.00 h a 18.00 h

  Dissabtes de 9.00 h a 13.30 h

 
· De l’1 al 31 d’agost:

  De dilluns a divendres de 10.00 h a 13.00 h

  Dissabtes de 9.00 h a 13.30 h

· Dies festius:
  Tancada

 

Ubicació

 

mapa deix fixa

 

 

 

Bonificació de la taxa de gestió de residus

Portar els residus a la Deixalleria Municipal perquè puguin ser reutilitzats o recuperats no només és una acció que cuida del medi ambient, sinó que també evita els riscos i la mala imatge que comporta deixar-los a qualsevol lloc de la via pública.

 

Sempre amb l’objectiu de fomentar el reciclatge i les actituds cíviques i fer de Martorell un municipi més net i més sostenible, l’Ajuntament de Martorell ofereix una bonificació de la taxa de gestió de residus municipals als habitatges particulars per ús de la Deixalleria Municipal.

 

La taxa de gestió de residus és un tribut municipal necessari per cobrir els costos de recollida, transport i tractament dels residus generats a Martorell.

Així doncs, els contribuents que realitzin un mínim de 6 aportacions de residus a l’any a la Deixalleria Municipal gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota tributària dels habitatges.

 

A la mateixa deixalleria poden aconseguir el carnet d’usuari, un carnet que va assignat a cada habitatge i que serveix per anar comptabilitzant les aportacions de residus que compleixen amb els requisits exposats a l’Ordenança Fiscal núm. 12, “Taxa pel servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans”.

 

Per poder gaudir de la bonificació, els usuaris i contribuents han d’estar empadronats a Martorell i estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament. Tanmateix, no poden ser beneficiaris d’altres descomptes existents sobre de la mateixa taxa, com per exemple la reducció de la quota per a majors de 65 anys.

 

Els efectes de la bonificació es comptabilitzen amb les aportacions a la Deixalleria Municipal realitzades durant l’any anterior, de l’1 de gener al 31 de desembre.

 

Només es computaran un màxim de dues entrades al dia i de dues entrades al mes vinculades a un mateix habitatge.

 

No computaran com a aportació les entrades de residus:

 

  • Que es poden recollir en els contenidors del carrer, excepte aquells que pel seu volum o dimensions tenen el risc de no poder encabir-se i/o bloquejar els contenidors del carrer.
  • Provinents de la construcció/demolició (runa).
  • Que no s’admeten a la Deixalleria Municipal: residus barrejats, industrials, sanitaris, medicaments caducats (que s’han de portar als punts SIGRE de les farmàcies), explosius, radioactius, amb amiant, no identificats, etc.Per a més informació, truqueu al telèfon 93.775.34.34 o envieu un correu electrònic a mambient@martorell.cat

 

  • Logo principal 2