Inici >

foto-nova-deixalleria.jpg

La Deixalleria Municipal fixa és una instal·lació municipal que permet als ciutadans portar-hi els residus pels quals no hi ha un contenidor específic a la via pública, ja sigui perquè són residus de gran volum o perquè són residus especials que poden ser tòxics o contaminants.

La deixalleria està formada per diferents zones o contenidors que permeten una fàcil classificació dels diferents residus per part dels usuaris.

L’objectiu és seleccionar i emmagatzemar temporalment els residus de manera que puguin ser recuperats o reciclats al màxim, i donar un tractament adequat als residus especials perquè no perjudiquin el medi ambient.

Aquesta instal·lació pot ser utilitzada gratuïtament per qualsevol ciutadà del municipi i també pels comerciants, professionals, oficines i establiments de serveis.

 

Quins residus s'hi poden portar?

residus deixalleria fixa.jpg

VOLUMINOSOS:

 • fustes
 • sofàs
 • matalassos
 • runa (obres menors)
 • ferralla
 • vidre pla (finestres, miralls)
 • plàstic rígid (mobles de jardí, joguines…)
 • paper i cartró
 • restes de poda

 

APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS:

 • Televisors, monitors, pantalles…
 • Neveres, aires condicionats…
 • Electrodomèstics com rentadores, forns, microones…
 • Aparells informàtics i de telecomunicacions
 • Bombetes, fluorescents
 • Altres aparells que funcionin amb piles o s’endollin

 

RESIDUS ESPECIALS EN PETITES QUANTITATS:

 • Pintures, vernissos i coles
 • Dissolvents
 • Aerosols amb contingut
 • Cosmètics
 • Olis i bateries de cotxe i moto
 • Piles i acumuladors
 • Radiografies, termòmetres
 • Àcids, bases
 • Plaguicides i fitosanitaris

 

ALTRES RESIDUS:

 • Oli vegetal de fregir
 • Roba i calçats i complements
 • CD i DVD
 • Cartutxos de tinta i tòner

 

Horaris

 

De dilluns a divendres: de 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h.

Dissabtes de 9 h a 13:30 h.

 

L’horari de tarda d’octubre a febrer és de 16 a 18 h.

 

El mes d’agost només obre al matí.


Els diumenges i dies festius la deixalleria és tancada.

  

 

Ubicació

 

mapa deix fixa

 

 

 

Bonificació de la taxa de gestió de residus

Portar els residus a la Deixalleria Municipal perquè puguin ser reutilitzats recuperats no només és una acció que cuida el medi ambient, sinó que també evita els riscos i la mala imatge que comporta deixar-los a qualsevol lloc de la via pública.

 

Sempre amb l’objectiu de fomentar el reciclatge i compensar les actituds cíviques, l’Ajuntament de Martorell ofereix una bonificació de la taxa de gestió de residus municipals als habitatges particulars per ús de la Deixalleria Municipal.

 

La taxa de gestió de residus és un tribut municipal necessari per cobrir els costos de recollida, transport i tractament dels residus generats a Martorell.

Així doncs, els contribuents que realitzin un mínim de 6 aportacions de residus a l’any a la Deixalleria Municipal gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota tributària dels habitatges, recollida a l’Ordenança Fiscal núm. 12, “Taxa pel servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans”..

 

A la mateixa deixalleria es pot aconseguir el carnet d’usuari, un carnet que va assignat a cada habitatge i que serveix per anar comptabilitzant les aportacions de residus.

 

Per poder gaudir de la bonificació, els usuaris i contribuents han d’estar empadronats a Martorell i estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament. Tanmateix, no poden ser beneficiaris d’altres descomptes existents sobre de la mateixa taxa, com per exemple la reducció de la quota per a majors de 65 anys.

 

Els efectes de la bonificació es comptabilitzen amb les aportacions a la Deixalleria Municipal realitzades durant l’any anterior, de l’1 de gener al 31 de desembre.

 

Només es computaran un màxim de dues entrades al dia i de dues entrades al mes vinculades a un mateix habitatge.

 

No computaran com a aportació les entrades de residus:

 

 • Que es poden recollir en els contenidors del carrer, excepte aquells que pel seu volum o dimensions tenen el risc de no poder encabir-s’hi i/o bloquejar els contenidors del carrer.
 • Provinents de la construcció/demolició (runa).
 • Que no s’admeten a la Deixalleria Municipal: residus barrejats, industrials, sanitaris, medicaments caducats (que s’han de portar als punts SIGRE de les farmàcies), explosius, radioactius, amb amiant, no identificats, etc.Per a més informació, truqueu al telèfon 937753434 o envieu un correu electrònic a mambient@martorell.cat

 • Logo principal 2