Autorització de representació

Descripció

 

Aquesta autorització permet a una persona presentar un tràmit en nom d’una altra, com a representant d’aquesta. Per fer-ho, cal poder acreditar que s’està autoritzat per part de la persona representada.  

 

La representació és vàlida per presentar una sol·licitud, comunicacions, interposar recursos, etc.

Com sol·licitar el tràmit