Comunicació de crema controlada

Codi

008

Descripció

Sol·licitud per realitzar cremes de restes vegetals procedents de l’activitat agrícola o forestal o focs d`esbarjo en terrenys forestals (poblats o no per arbres) i en la franja de 500 metres que els envolta. Dins del terme municipal de Martorell tots els terrenys compleixen aquesta condició, per tant, sempre s’ha de fer el tràmit.

 

En el període de risc moderat, que va del 16  d’octubre al 14 de març de l’any següent, és necessari comunicar-ho a l’Ajuntament tot i que pot tramitar-se presencialment directament al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i  Alimentació de la Generalitat de Catalunya que és l'organisme competent, o de forma telemàtica directament per part del ciutadà al següent enllaç.

 

En el període d’alt risc d’incendi, comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, és imprescindible demanar una  autorització per encendre foc a la Generalitat de Catalunya. La tramitació de l’Autorització pot fer-se a traves d’aquest enllaç.

 

L’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament facilita al ciutadà el tràmit inicial del permís ordinari de forma presencial, si la crema s’efectua entre el 15 de març i el 14 de juny i el 16 de setembre i el 15 d’octubre.

 

Del 15 de juny al 15 de setembre, els Agents Rurals seran els únics que podran tramitar un permís extraordinari per fer foc.  

Requisits

No cal complir cap requisit específic, però sempre és necessari tenir l’autorització expressa de la persona propietària de la finca, en cas de no ser-ho.

Qui el pot tramitar?

Qualsevol persona major d’edat.

Periode de l'any en què es pot demanar

Del 16 d’octubre al 14 de març.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

El període de risc d'incendi moderat pel qual es precís realitzar una comunicació és del 16 d'octubre al 14 de març, ambdós inclosos.
No hi ha un termini establert sempre i quan sigui amb anterioritat a la crema i preferentment amb una antelació de 7 dies hàbils.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Documentació que cal aportar

En el cas de que el sol·licitant no sigui el propietari de la finca, caldrà adjuntar una autorització expressa d’aquesta persona per poder dur a terme el tràmit.

Termini de resolució

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la sol·licitud específica, sense oblidar d'indicar la data exacta i el lloc de la crema.
 2. El personal de l’Ajuntament procedirà a fer les gestions pertinents per tramitar les comunicacions al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya – Agents Rurals.
 3. En el cas de que hi hagi algun problema en la Comunicació l'Ajuntament ho comunicarà el mes aviat possible a l'interessat i/o avisarà als Agents Rurals.

Responsable

Departament de Medi ambient

Normativa general

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.   (DOGC núm. 2022 publicat el 10/03/1995).

- Resolució AAM/185/2012, de 8 de febrer, per la qual s'estableixen mesures extraordinàries de prevenció d'incendis forestals.   (DOGC núm. 6066 publicat el 14/02/2012).

- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.   (DOGC núm. 3829 publicat el 24/02/2003).

- Reial Decret Llei 11/2005, de 22 de juliol, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria d’incendis forestals.

Normativa local

- Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió de residus.

- Ordenança de convivència ciutadana i ús de la via pública.

Més informació

Si la foguera genera molèsties al veïnat caldrà apagar-la a criteri de la Policia Municipal o dels tècnics o responsables municipals.

 

La crema es pot fer en diversos dies per tal de no cremar grans quantitats en una sola vegada, però com a màxim el període de crema no pot superar un mes i és necessari tenir l’autorització expressa de la persona propietària de la finca.

 

Mesures preventives obligatòries:

 

 1. Netejar la zona en què s’efectuï la crema i/o aquella en què s’utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl.
 2. La crema s’efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d’aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
 3. La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.
 4. La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d'esbarjo. En cap cas no s’abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.
 5. Només es permet la crema de restes vegetals en cap cas d’altres.
 6. Cal apagar el foc amarant les brases amb aigua per a després barrejar-les amb cendres i terra, fins que deixi de fumejar. No s’abandonarà el lloc fins després d’apagar-lo completament.
 7. En cas de cremes en finques contigües amb autopistes o carreteres, aquestes cremes se suspendran si la direcció del fum incideix desfavorablement en la seguretat vial.
 8. Hi ha d’haver sempre una persona responsable d’atendre el foc, la qual ha de mantenir una vigilància constant.
 9. Si el foc creix amb flames de més de 3 metres per un excés de combustible, s’ha d’apagar immediatament.
 10. No s’ha d’encendre foc amb condicions de vent. Si comença a bufar un cop encès, el foc s’ha d’apagar immediatament.