Inici >

 

Atesa la falta d’una normativa marc que ho reguli amb precisió a nivell estatal o autonòmic, l’Ajuntament ha elaborat una normativa pròpia a Martorell a través de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació.

En el Ple de l’Ajuntament del mes de juliol de 2021 s’ha aprovat per unanimitat una modificació d’aquesta ordenança per incloure una sèrie de mesures destinades a garantir la seguretat dels vianants i dels usuaris d’aquests vehicles.

 

Consulta aquí el text de la modificació de l’Ordenança

Els trets més importants d’aquesta modificació normativa són:

• Els patinets elèctrics i tots els vehicles han de circular obligatòriament per la calçada. Està prohibit que circulin per les voreres.
• L’edat mínima per conduir un patinet elèctric serà de 15 anys.
• El patinet elèctric té consideració de vehicle i, com a tal, es regeix per l’ordenança de circulació.
• El patinet elèctric, com qualsevol vehicle que circula per la calçada ha de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.
• Per conduir un patinet elèctric és obligatori l’ús del casc.

Aquesta modificació normativa entrarà en vigor després del període d’exposició pública i la seva publicació, que serà aproximadament el 15 d’octubre de 2021, data a partir de la qual serà obligatòria i amb un règim sancionador que va dels 80 als 200 euros.

Hem de vetllar, entre tots, perquè la via pública sigui un espai de convivència i cohesió social ja que la seguretat viària és una responsabilitat compartida. Tant amb la millora dels carrers com amb les ordenances el nostre objectiu és que Martorell sigui un poble cada cop més cívic, més saludable, més ecològic, més segur i amb millor mobilitat.